Вітаємо,ШановніПартнери

Ви знаходитесь на офіційному сайті ТОВ «ЕКО-МБ».

Ми спеціалізуємось на розробці екологічної документації та маємо в своєму штаті професійних  спеціалістів з досвідом роботи у даній сфері.

ТОВ «ЕКО-МБ» проводить наступні види робіт:

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами - це офіційний документ, який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам - підприємцям (далі - суб'єкт господарювання) експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.
Дозвіл видається:
- суб'єкту господарювання, об'єкт якого відповідно до законодавства належить до першої групи, - Мінприроди за погодженням з Держсанепідслужбою;
- суб'єкту господарювання, об'єкт якого відповідно до законодавства належить до другої або третьої групи, - обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями,
органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань
охорони навколишнього природного середовища через дозвільні центри за погодженням з територіальними органами Держсанепідслужби.
Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами включає в себе:

 • визначення кількісних та якісних показників джерел викидів;
 • інвентаризацію джерел викидів, підготовку звіту з інвентаризації;
 • отримання довідки про фонові концентрації в районі розміщення підприємства та кліматичної характеристики району (перша та друга група);
 • розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • подача оголошення в газету щодо намірів підприємства отримати дозвіл на викиди;
 • проведення вимірювань вмісту забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони.
Дозвіл на спеціальне водокористування
Документи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
Оцінка впливу на довкілля
Вимірювальна лабораторія

Сферою діяльності вимірювальної лабораторії є проведення вимірювальних робіт, що стосуються стану навколишнього природного середовища. Вимірювання виконуються на підставі отриманого Сертифікату підтвердження компетентності № 007/2018 від 23.03.2018р., виданого ДП «Житомирстандартметрологія» за показниками, що передбачені галуззю підтвердження компетентності.

Виміри забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
Хімічний аналіз води
Гамма-фон (радіоактивність) місцевості
Визначення рівня підземних вод

Наша професійна команда робить все необхідне для вашого бізнесу
та суспільства!

Наша лабораторія

Вимірювальна лабораторія атестована на проведення вимірювань викидів, проведення аналізу води, вимірювань радіоактивності місцевості

Галузь атестації вимірювальної лабораторії Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО-МБ» на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду

Переглянути документ

Атестаційні документи ТОВ "ЕКО-МБ"

 • Лист Міністерства екології та природних ресурсів України № 5/1-7/349-15 від 16.01.2015р., щодо внесення ТОВ «ЕКО-МБ» до переліку організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян;
 • Сертифікат № 007/2018 від 23.03.2018р., виданий ДП «Житомирський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації», що підтверджує компетентність вимірювальної лабораторії ТОВ «ЕКО-МБ» на проведення вимірювань згідно галузі підтвердження компетентності;
 • Ліцензія серія АЕ № 637861 від 20.05.2015р., видана Державною службою України з контролю за наркотиками на право придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV);
 • Дозвіл № 320.16.18 від 23.03.2016р., виданий Управлінням Держпраці у Житомирській області на право виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 46-2 від 27.06.2018р. «Основні вимоги з підготовки та оформлення суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля»;
 • Свідоцтва про підвищення кваліфікації, видані Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Мінприроди України №№ 47-04, 47-06, 32-12 «Розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, організацій, громадян-підприємців»;
 • Свідоцтва про проходження курсу, видані Державним агентством водних ресурсів України та Мінприроди України, № КЕА-16-30, КЕА-16-29 «Інструментально-лабораторні вимірювання вмісту забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря»;
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації, видані Державним агентством водних ресурсів України та Мінприроди України, № КЕА-16-33 «Інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей поверхневих та зворотних (стічних) вод»;
 • Кваліфікаційний сертифікат, виданий Мінрегіонбуд та ЖКГ України, серії АР № 009731 відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єкта архітектури «інженер-проектувальник»;
 • Сертифікат, виданий Мінприроди України, серія ЕА № 224 про присвоєння кваліфікації «Екологічний аудитор».
ТОВ "ЕКО-МБ"

ЕКОЛОГІЯ, МАЙБУТНЄ, БЕЗПЕКА

ЗМІ про ЕКО-МБ

Нагороди

Написати повідомлення

Контактна інформація

 • A 10014, м. Житомир, вул. М. Рильського, буд. 9, офіс 521
 • E eko-mb@ukr.net
 • Т 0(412) 46-16-60, 0(412)-42-03-94 , 097- 450-93-40, 067-411-06-64, 050-310-64-98
Copyright © 2022 ТОВ "ЕКО-МБ".

Search

+880 322448500 Beverly Boulevard Los Angeles